Tirumala Tirupati Brahmotsavam dates 2013

Brahmotsavam at Tirumala Tirupati Devasthanam will be conducted in the following order

DayMorning RitualNight Ritual
A Day BeforeAnkurarpana, Senadhipathi Uthsavam
First DayTirucchi Utsavam, Dhwaja arohanamPedda Sesha Vahanam
Second DayChinna Sesha VahanamHamsa Vahanam
Third DaySimha VahanamMuthyapu Pandiri Vahanam
Fourth DayKalpa Vruksha VahanamSarva Bhupala Vahanam
Fifth DayMohini Avataram in PallakiGaruda Vahanam
Sixth DayHanuma Vahanam Evening: Vasanthotsavam
Night: Gaja Vahanam
Seventh DaySurya Prabha VahanamChandra Prabha Vahanam
Eighth DayRadhotsavamAsva(Horse) Vahanam
Ninth DayChakra SnanamDhwaja Avarohanam

No comments.

Leave a Reply