Masa Shivaratri 2048 | Masik Shivratri 2048

Masa Shivaratri 2048 dates, Monthly Shivratri 2048 dates, Masik Shiv rathri 2048 dates, Shivratri vrat dates  

Fourteenth day (Chaturdashi Tithi) during Krishna Paksha (Dark Fortnight) is known as Masa Shivaratri (Masik Shivratri).

Masa Shivaratri (Masik Shivratri) in month of Magha is celebrated as Maha Shivratri in Amavasyant Schools. However in Purnimant Schools Masa Shivaratri (Masik Shivratri)  in the month of Phalguna is celebrated as Maha Shivratri. Here you can get the list of Masa Shivaratri 2048 dates.

dateDateShivaratri
13 January MondayMasa Shivaratri
12 February WednesdayMaha Shivaratri
12 March ThursdayMasa Shivaratri
11 April SaturdayMasa Shivaratri
10 May SundayMasa Shivaratri
09 June TuesdayMasa Shivaratri
09 July ThursdayMasa Shivaratri
07 August FridayMasa Shivaratri
06 September SundayMasa Shivaratri
06 OctoberTuesdayMasa Shivaratri
04 NovemberWednesdayMasa Shivaratri
04 DecemberFridayMasa Shivaratri

No comments.

Leave a Reply