Masa Shivaratri 2028 | Masik Shivratri 2028

Masa Shivaratri 2028 dates, Monthly Shivratri 2028 dates, Masik Shiv rathri 2028 dates, Shivratri vrat dates  

Fourteenth day (Chaturdashi Tithi) during Krishna Paksha (Dark Fortnight) is known as Masa Shivaratri (Masik Shivratri).

Masa Shivaratri (Masik Shivratri) in month of Magha is celebrated as Maha Shivratri in Amavasyant Schools. However in Purnimant Schools Masa Shivaratri (Masik Shivratri)  in the month of Phalguna is celebrated as Maha Shivratri. Here you can get the list of Masa Shivaratri 2028 dates.

DateDayShivaratri
24 January MondayMasa Shivaratri
23 February WednesdayMaha Shivaratri
24 March FridayMasa Shivaratri
22 April SaturdayMasa Shivaratri
22 May MondayMasa Shivaratri
21 June WednesdayMasa Shivaratri
20 July Thursday Masa Shivaratri
18 August FridayMasa Shivaratri
17 SeptemberSundayMasa Shivaratri
16 October MondayMasa Shivaratri
14 November TuesdayMasa Shivaratri
14 December ThursdayMasa Shivaratri

No comments.

Leave a Reply