Festivals in Kartik Masam

Auspicious days in Kartik Month, Kartik month Festivals, Hindu festivals during the Kartik masam

Kartik Masam falls on different dates for purnimant and Amavasyant Calenders.

Here are the festivals of the Kartik month in Purnimant Calenders.

Karwa Chauth
Ahoi Ashtami
Rama Ekadashi
Dhan Teras
Narak Chaturdashi
Lakshami Puja
Gowardhan Puja
Bhaiya Dooj
Chhath Puja
Gopashtami
Kansa Vadha
Devutthana Ekadashi
Tulasi Vivah

Here are the Festivals of Amavasyant Kartik masam.

Gowardhan Puja
Bhaiya Dooj
Chhath Puja
Gopashtami
Kansa Vadha
Devutthana Ekadashi
Tulasi Vivah
Kalabhairav Jayanti
Utpanna Ekadashi

No comments.

Leave a Reply