Festivals in Ashwin Masam

Auspicious days in Ashwin Month, Ashwin month Festivals, Hindu festivals during the Ashwin masam

Ashwin Masam falls on different dates for purnimant and Amavasyant Calenders.

Here are the festivals of the Ashwin month in Purnimant Calenders.

Pitrupaksha Starts
Indira Ekadashi
Sarvapitru Amavasya
Shardiya Navratri
Saraswati Avahan
Saraswati Puja
Durga Ashtami
Maha Navami
Dussehra
Papankusha Ekadashi

Here are the Festivals of Amavasyant Ashwin masam.

Shardiya Navratri
Saraswati Avahan
Saraswati Puja
Durga Ashtami
Maha Navami
Dussehra
Papankusha Ekadashi
Karwa Chauth
Ahoi Ashtami
Rama Ekadashi
Dhan Teras
Narak Chaturdashi
Lakshami Puja

No comments.

Leave a Reply